Deel deze blog

Eerste resultaten pilot beeldbellen

Eerste resultaten pilot beeldbellen

Binnen Dokter Appke was het al een tijd mogelijk om aan verpleegkundigen een gezondheidsvraag te stellen. Op verzoek van klanten en leden van het lab is hier de online huisarts aan toegevoegd. Met steun van Stichting De Friesland is dit in korte tijd ontwikkeld. Je kunt nu dus ook beeldbellen met een huisarts. Vanaf medio maart zijn we dit aan het testen. Van leden kregen we een aantal vragen. Die beantwoorden we hieronder graag .

Hoeveel beeldbelgesprekken zijn er geweest?
In totaal zijn er tot 1 juni 123 beelbel gesprekken geweest met een huisarts. In maart waren dit er nog maar 23. In april steeg dit al naar 36 en in mei was bijna sprake van een verdubbeling met 64 gesprekken. Onze inschatting was dat we nu op ongeveer 50 beeldbelgesprekken per maand zouden zitten en daar zitten we nu boven.

Was de invloed van corona te merken op het gebruik?
De invloed van corona was zeker merkbaar binnen de app Dokter Appke. Op het moment dat Nederland in ‘lockdown’ kwam ontstond er een enorme piek in gezondheidsvragen. Dit resulteerde niet direct in veel meer beeldbelgesprekken. De verpleegkundigen van Dokter Appke konden bijna alle vragen beantwoorden via chat en mensen vooral geruststellen. Daar waar er de mogelijkheid bestond op besmetting met het virus werden mensen verwezen naar de juiste plek.

Waar gaan de meeste vragen over?
De meeste vragen hebben betrekking op huidklachten of keel- of mondklachten. Het merendeel van de vragen wordt gesteld in de avond of het weekend.

Wat zijn reacties van gebruikers en zijn ze tevreden?
Over het algemeen zijn gebruikers erg tevreden. In de eerste 6 weken van de pilot gaven gebruikers gemiddeld een 9 als rapportcijfer voor de dienst. De laatste week is dit iets gedaald. Dit kwam mede door een technisch probleem. Door een update vanuit Android werkte het geluid niet altijd goed.

Enkele reacties van gebruikers zijn ‘Het is voor mij echt de oplossing om voor nu gerust gesteld te zijn, nu mijn huisarts niet makkelijk te bereiken is’, ‘Ideaal! Snel antwoord en je hoeft de deur niet uit’, ‘In korte tijd een helder beeld van wat er aan de hand zou kunnen zijn’, ‘Je bent vertrouwd thuis. De hele gang van zaken tot en met de arts werkt geruststellend’. En van mensen die een wat lager cijfer gaven o.a.  ‘het duurde lang voordat het geluid werkte, toen goed geholpen’, ‘voor uitzonderlijke klachten moet je denk ik toch echt wel naar een specifieke specialist’.

Zijn de resultaten conform verwachting? Gaat de pilot door?
Op dit moment zijn we erg tevreden over de pilot. De aantallen en reacties zijn positief te noemen. We zijn de pilot gestart voor 12 maanden. Dan hebben we genoeg informatie verzameld om de volgende stap te kunnen zetten.

Ook zien we dat mensen in de afgelopen maanden positiever staan tegenover beeldbellen. Deze vraag komt nu ook vanuit huisartsen. Voor ons is dat de logische vervolgstap. Hoe kunnen we huisartsen hierbij helpen en daarbij de zorg naar hun patiënten nog makkelijker en toegankelijker maken. De komende weken willen wij graag in gesprek met huisartsen en dan samen met leden van het lab kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven. Ken je of ben je een huisarts die hier graag over meedenkt laat het ons dan weten.

Heb jij, nu je dit leest nog een vraag? Of ben je benieuwd naar andere zaken die we mee kunnen nemen als onderzoeksvraag in deze pilot horen we dat graag. Dan doen we ons best deze bij de volgende update te beantwoorden.

Deel deze blog
Anonymous

Voordat je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.