Wat kunnen aanbieders van 'vitale' producten en diensten aan elkaar hebben? Succesvolle voorbeelden gezocht!

| 5 reacties

Inmiddels hebben we leerzame en inspirerende gesprekken gevoerd met een aantal aanbieders van ‘vitale’ producten en diensten. Één van de vragen die we hebben gesteld is of aanbieders die mee doen in ons concept ook iets aan elkaar kunnen hebben. Een deel van de aanbieders zit hier duidelijk niet op te wachten. Een ander deel reageert enthousiast. Dit zou de vorm kunnen krijgen van een coöperatie of community van ondernemers die samenwerken om de markt voor gezonde producten en diensten succesvol te bedienen.

Wat vinden jullie van dit idee? En wie kent succesvolle samenwerkingsverbanden van  ondernemers die elkaar versterken in de ontwikkeling en vermarkten van hun producten en diensten? Deel hieronder je voorbeeld en waarom ze succesvol zijn!  

Voordat je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.

5 reacties

 • heel interessant! Wil graag hierin meedenken en waar mogelijk participeren.

 • Vitale producten en diensten zijn altijd welkom, zeker als ze aantoonbaar effectief zijn. Dat laatste is nog wel eens onduidelijk

 • Deze voorbeelden zijn níet 'gezonde producten' gerelateerd, maar wel goede voorbeelden van sterke communities: https://www.groningencityclub.nl/ , https://bni-nederland.nl/ , https://brainporteindhoven.com/ 

  Regionale producten ontstaan uit samenwerkingen: https://rupertonastick.nl/ , https://www.grokaalbox.nl/ 

 • Als ZZP-er ben je veelal op jezelf en je eigen netwerk aangewezen. Niks mis mee, maar het is wel fijn om met gelijkgestemde professionals samen te werken, kennis uit te wisselen, te sparren en gezamenlijk te opereren in verschillende klussen. Zo speel je elkaar de bal toe en biedt je als collectief een interessantere propositie naar de markt. Dat was dan ook een aantal jaren geleden de reden om ons te verenigingen in de de Marketing Coöperatie. Ondertussen zijn we met zijn 10-en en naast het feit dat we allen ZZP-ers zijn die "hun eigen broek" ophouden, biedt het samenwerkingsverband ons de mogelijkheid om zowel als collectief te opereren, kunnen we elkaar snel de bal toespelen en hebben we meer zakelijk "gewicht" voor opdrachtgevers. 

  Een Coöperatie (als rechtsvorm) biedt zowel voor- als nadelen.  Je bent met zijn allen eigenaar van de Coöperatie en de Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan. Jaarlijkse winsten worden bij voorkeur jaarlijks aan de leden uitgekeerd, waarbij je zelf bij de oprichting van de Coöperatie de verdeelsleutel kunt vastleggen. Nadeel is wel dat een Coöperatie administratief gezien niet de meest flexibele vorm is, maar ondertussen hebben wij vrij aardig onze weg daarin gevonden. Het coöperatieve samenwerkingsmodel geeft ons enerzijds de vrijheid om samen te werken waar het waardevol is, zonder dat er sprake is van een verplichting. Dit is tegelijkertijd soms ook weer een manco, omdat alle leden naast de Marketing Coöperatie ook aan de weg timmeren met hun eigen bedrijf en tijd een schaars goed is en blijft. Onder aan de streep biedt het ons evenwel een mooi samenwerkingsverband, waarin we kennis en inspiratie kunnen delen en in de afgelopen jaren voor diverse opdrachtgevers van waarde kunnen zijn. Juist omdat vanuit de kracht van het individu en de bereidheid om met elkaar samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise  we waarde kunnen toevoegen. Vanuit onze belofte: anders kijken, anders denken, anders doen.

  Een coöperatie van samenwerkende ondernemers op het gebied van vitaliteit kan dan ook zeker waardevol zijn, vanuit het geloof dat je samen sterker staat.

 • Zelf vond ik als  mooi voorbeeld www.burgerboerderijen.nl, waar boeren werken aan een maatschappelijk gezond voedselsysteem en consumenten rechtstreeks producten bij de boer kunnen halen.