Digitaal persoonlijk gezondheidsadvies
Recente blogs
 • Eerste resultaten pilot beeldbellen

  Binnen Dokter Appke was het al een tijd mogelijk om aan verpleegkundigen een gezondheidsvraag te stellen. Op verzoek van klanten en leden van het lab is hier de online huisarts aan toegevoegd. Met steun van Stichting De Friesland is dit in korte tijd...
  10 jun 2020
  4
  2
  • 10 jun 2020
 • Online huisarts van prototype naar MVP

  Ruim twee maanden geleden hebben wij in het Lab de vraag gesteld ‘ Zou jij je gezondheidsvraag online stellen aan de huisarts? ' De reacties waren positief. Bijna iedereen stond er voor open om te beeldbellen met een huisarts. Veel van jullie konden direct een voorbeeld noemen wanneer ze dit graag zouden doen. De behoefte, om online in gesprek te gaan met een huisarts, zat vooral op momenten als je eigen huisarts niet…
  13 feb 2020
  4
  3
  • 13 feb 2020
 • Zou jij je gezondheidsvraag online stellen aan de huisarts?

  We constateren al langere tijd trends als digitalisering van de zorg. In veel gevallen zie je dat deze trend ervoor zorgt dat de service naar patiënten wordt verhoogd. Ook zorgt het in de meeste gevallen voor een kostenbesparing. De patiënt krijgt meer inzicht en komt hierdoor meer zelf in de regie. Naast deze trend zien we aan de andere kant een tekort aan huisartsen en een toenemende zorgvraag. Er ontstaat een disbalans…
  2 nov 2019
  0
  0
  • 2 nov 2019