Versie 4 januari 2021
 1. Inleiding

In de spelregels beschrijven we wat doejemee.nl is, waar doejemee.nl voor staat en aan welke regels iedereen zich moet houden die lid is van het platform.
De spelregels bestaan uit drie onderdelen:

 • Algemene spelregels die voor iedereen gelden die meedoet.
 • Spelregels die voor een specifieke community gelden.
 • Spelregels over hoe wij omgaan met jouw privacy.

Algemene spelregels

 1. Wat is doejemee.nl en waar staat doejemee.nl voor?
 • doejemee.nl is een community platform waar community's kunnen worden opgezet en gemodereerd.
 • Leden van deze community's kunnen ervaringen en ideeën delen, uitdagingen aangaan en kennis ontwikkelen om vitaler te leven.
 • doejemee.nl is voor iedereen die mee wil bouwen aan de missie; ‘Samen Vitaal Leven’, ongeacht wie hij is, waar hij woont en hoe en waar hij verzekerd is.
 • Op doejemee.nl kun je lid worden van community's of je eigen community opstarten.
 • doejemee.nl is een initiatief van De Friesland en wordt gemodereerd door leden die daarvoor zijn aangewezen door De Friesland.
 • Op doejemee.nl kunnen leden verschillende rollen hebben.
 • Iedereen die zich heeft aangemeld op het platform is lid. en kan de communities volgen.Voor de meeste communities moet je je eerst aanmelden als je wilt reageren, posten op de community en meedoen aan initiatieven of zelf initiatieven starten.
 • Moderators zorgen ervoor dat de activiteiten in de community goed verlopen, controleren dat leden zich aan de regels houden en helpen leden met vragen over de community.
 • Aanvoerders zijn het gezicht van een community, helpen leden op de community en dragen onderwerpen en experts aan.
 • Experts leveren een inhoudelijke bijdrage aan een community.
 • De community manager is in dienst van De Friesland, verantwoordelijk voor het doejemee.nl platform en helpt bij het opstarten van nieuwe communities en initiatieven.
 1. Hoe word je lid van communities?
 • Als je lid wilt worden van één of meer communities maak je een account aan op doejemee.nl en accepteer je deze spelregels met daarin het privacy statement.
 • Vervolgens kun je je aanmelden bij één of meer communities.
 • doejemee.nl kent open en besloten community's. De inhoud van open communities is zichtbaar voor iedereen. De inhoud van besloten community's is alleen zichtbaar binnen de community.
 1. Wil je zelf een een community starten op doejemee.nl?
 • Heb jij een onderwerp, initiatief, of team dat je wil ondersteunen met een eigen community op doejemee.nl? En past het doel van je initiatief bij onze missie Samen Vitaal Leven? Neem dan contact op met de community manager van doejemee.nl via hallo@doejemee.nl.
 • Met de community manager bespreek je hoe je de community het beste kunt inrichten en maak je afspraken over het gebruik.
 • De community manager en de moderators van doejemee.nl ondersteunen bij het opzetten van de community en modereert het gebruik.
 • Als aanvoerder bepaal je zelf welke leden je betrekt, wat er gedeeld kan worden en welke initiatieven bij je community passen.
 • Als aanvoerder van een community maak je gebruik van ondersteuning van het moderatie team van De Friesland.
 • De community manager beslist wie een community kan starten op doejemee.nl.
 • De community manager en moderatoren van De Friesland kunnen besluiten om content van de communities van derden te verwijderen wanneer deze in strijd is met de normen en waarden zoals deze in artikel 6 van de spelregels staan beschreven of wanneer deze in strijd is met de normen en waarde van De Friesland.
 • Derden mogen gebruik maken van de functionaliteiten van het Doejemee.nl platform maar verantwoordelijkheid van beheer, onderhoud en hosting van het platform blijft een verantwoordelijkheid van De Friesland.
 • De Friesland kan (eenzijdig) besluiten het de activiteiten van het doejemee platform te beëindigen en het platform te deactiveren. Eigenaren van communities van derden worden tijdig op de hoogte gebracht van het deactiveren van het platform, maar minimaal 2 maand voorafgaand aan het moment van stoppen zodat de content binnen de community geborgd kan worden. De Friesland zal de eigenaar waar mogelijk ondersteunen bij het borgen en overdragen van de content.
 • De community manager en de raad van toezicht monitoren of de activiteiten op de community voldoende passen bij de missie Samen Vitaal Leven. Bij twijfel overlegt de community manager met de aanvoerder. Indien overeenstemming uitblijft kan De Friesland de community offline halen.
 • Bij geschillen tussen De Friesland en de eigenaren van communities van derden is de stem van De Community Manager en De Raad van Toezicht van De Friesland beslissend.
 1. Open en besloten communities

Op doejemee.nl vind je open en besloten community's. Doejemee.nl kent vier soorten communities.

 1. Bij publieke open community's kan iedereen lid worden en is de content openbaar voor iedereen op het platform, met of zonder inlog. Deze content mag door iedereen gedeeld worden.
 2. Bij publieke besloten community's moet je een verzoek doen om lid te worden en is de content openbaar op het platform, met of zonder inlog en je kunt alleen inhoudelijk bijdragen als je lid bent. Deze content mag door iedereen gedeeld worden.
 3. Bij besloten vindbare community's zijn de community's vindbaar op het platform, moeten leden een verzoek doen om lid te worden en wordt de content alleen gedeeld binnen de groep. Deze content mag alleen buiten de community gedeeld worden met toestemming van degene die de content geplaatst heeft. Toestemming moet worden gevraagd en gegeven via een private message in de community.
 4. Bij besloten niet-vindbare community's moeten leden worden uitgenodigd en is de content alleen gedeeld binnen de groep. Deze content mag alleen buiten de community gedeeld worden met toestemming van degene die de content geplaatst heeft. Toestemming moet worden gevraagd en gegeven via een private message in de community.
 1. Waar moeten alle leden op het platform zich aan houden?
 • Leden nemen de vrijheid, en de verantwoordelijkheid om Samen Vitaal Leven mogelijk te maken.
 • Leden geloven in delen en samenwerken en streven dit na.
 • Leden discrimineren niet en geven nieuwe opvattingen de ruimte.
 • Leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen vitaliteit en gezondheid. Het doe je mee platform biedt geen medisch advies. Raadpleeg bij gezondheidsproblemen altijd een arts.
 • Leden van de community gedragen zich integer en respectvol.
 • Leden van de community gedragen zich verantwoordelijk in het delen van content.
 • Leden houden zich aan de beperkingen die het auteursrecht stelt bij het delen van informatie uit andere bronnen dan de community zelf.Leden mogen geen teksten of afbeeldingen van een ander gebruiken indien daar toestemming voor nodig is die ze niet gekregen hebben.
 • Leden gaan zorgvuldig en verantwoordelijk om met het delen van persoonlijke informatie van zichzelf en van anderen.
 • Leden voorzien content van derden van een bronvermelding.
 • Leden houden zich aan de privacywet- en regelgeving en respecteren elkaars persoonlijke levenssfeer.
 • Leden hebben het recht hun reacties te wijzigen of te verwijderen.
 1. Hoe zorgen moderators dat iedereen zich aan de regels houdt?
 • Moderators worden aangewezen door De Friesland.
 • Moderators zorgen dat de onderwerpen, de gesprekken en de initiatieven op de community passen bij de spelregels en de doelstellingen van doejemee.nl en de communites.
 • Moderators zijn respectvol naar de leden, houden zich aan wet- en regelgeving en vermelden zijn of haar bronnen
 • Moderators gaan bewust om met privacybelangen.
 • Een moderator heeft het recht blogs, berichten en reacties te verwijderen die zij als schadelijk beoordeelt. Het oordeel van de moderator is altijd beslissend en hij of zij hoeft hierover niet in discussie te gaan.
 • De volgende zaken accepteren wij hier niet:
  • Seksueel getinte uitingen
  • Schadelijke of gevaarlijke uitingen
  • uitingen die gewelddadig, beledigend, schokkend of anderszins ongepast* zijn
  • Haatdragende uitingen of bedreigingen
  • Spam of misleidende beschrijvingen
 • Bij onduidelijkheid over het naleven van spelregels vindt besluitvorming plaats binnen het moderatieteam onder verantwoordelijkheid van de community manager.
 • Toezicht op de community wordt gehouden door de doejemee.nl Raad van Toezicht binnen De Friesland
 • De Friesland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door informatie op de website en/of activiteiten geïnitieerd door de community.
 1. Spelregels bij win acties

In community's mogen win acties worden opgezet die leden stimuleren om bij te dragen aan de doelen van de community. Win acties moeten voldoen aan de volgende regels:

 • Win acties worden van tevoren beoordeeld door een aanvoerder en een moderator binnen een community.
 • De looptijd van de actie wordt vermeld.
 • De aanmeld procedure wordt vermeld.
 • Er wordt vermeld voor wie de actie is.
 • Er wordt vermeld hoe en wanneer de uitslag wordt vermeld.
 • Er wordt niet gecorrespondeerd over de uitslag.
 • De uitslag wordt gedeeld via private message en mail.
 • Per profiel mag je een keer meedoen.
 • Je accepteert dat doejemee.nl de uitslag en de winnaars deelt op social media inclusief beeldmateriaal.
 • Acties moeten voldoen aan de relevante wetgeving zoals die op de kansspelbelasting.

Spelregels voor specifieke communities

 1. Spelregels van het Lab
 • Het Lab is een online en offline plek waar we initiatieven onderzoeken, ontwikkelen, delen en testen die nieuw zijn voor De Friesland en/of partners van De Friesland.
 • De Friesland Lab is een initiatief van het Competence Center Innovatie van De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
 • De innovatie uitdagingen op het Lab worden begeleid door onderzoekers en ontwikkelaars van De Friesland en van partners van De Friesland.
 • In het Lab nemen onderzoekers, ontwikkelaars en leden de ruimte om te experimenteren, we gaan verantwoordelijk met deze ruimte om en houden ons aan de wet- en regelgeving.
 • Onderzoekers, ontwikkelaars en leden van het Lab geloven in het belang van een creatieve dialoog om van te leren, en geven daarom alle ruimte aan nieuwe opvattingen en ideeën. Sterker nog, daar zoeken we naar!
 • De ‘producten’ van het Lab, zoals prototypes, zijn eigendom van de onderzoekers en ontwikkelaars van het betreffende project.
 • Onderzoekers, ontwikkelaars en leden van het Lab geloven in de kracht van samenwerken en willen graag breed delen wat we leren en doen. Content over de initiatieven en de resultaten zijn openbaar.
 • Als vertrouwelijkheid toch een keer echt nodig is maken de betrokken onderzoekers, ontwikkelaars en leden daar duidelijke afspraken over.
 • Onderzoekers en ontwikkelaars vragen van tevoren of je herkenbaar in beeld wil komen als we foto’s of video’s maken. Wil je dat niet, geen probleem dan houden we daar natuurlijk rekening mee.
 • Overzichtsfoto’s en -video’s mogen we altijd voor onbepaalde tijd delen.
 • Leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen vitaliteit en gezondheid. In het Lab worden experimenten geagendeerd door onderzoekers en ontwikkelaars. Wanneer leden experimenten willen inbrengen doen ze daarvoor voorstellen aan de onderzoekers van het Lab die genoemd staan op de Lab pagina.
 1. Vitaal Ondernemend Noord Nederland
 • Vitaal Ondernemend Noord Nederland is een initiatief van VNO NCW Noord en De Friesland.
 • Vitaal Ondernemend Noord Nederland is een besloten community voor werkgevers in Noord Nederland.
 • Leden van VNO NCW Noord en collectief verzekerde bedrijven bij De Friesland kunnen deelnemen aan de community door zich aan te melden.
 • Binnen Vitaal Ondernemend Noord Nederland kunnen leden deelnemen aan drie thema community's, te weten motivatie en betrokkenheid, energie & gezondheid, en regie op werk & privé.

Spelregels over hoe wij omgaan met privacy

Je gegevens in vertrouwde handen

Heb je je aangemeld voor doejemee.nl en ben je lid van één of meer community's? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat jij weet wat wij met je persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken je login naam, email adres en wachtwoord zodat je het platform kan gebruiken. Je kunt je profiel optioneel uitbreiden met je biografie, interesses, expertise en de regio waar je woont. Op het platform kun je items posten en reageren op posts van anderen. Al deze door jou zelf op open community's  gedeelde informatie beschouwen wij als openbare informatie en kan dus door ons gebruikt worden om een bijdrage te leveren aan vitaliteit in de regio. Informatie die je deelt binnen gesloten community's mag alleen breder gedeeld worden na jouw toestemming via een private message op doejemee.nl.

Wij gebruiken ook cookies

Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid. Klik hier voor ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens om je toegang te geven tot het platform en om je in de gelegenheid te stellen om zelf je profiel te verrijken.

Welke activiteiten leggen wij vast?

De volgende activiteiten worden vastgelegd op doejemee.nl:

 • Aanmelden
 • Je opgeven voor een community
 • Berichten en blogs posten
 • Je opgeven voor activiteiten in de agenda
 • Reageren
 • Private messages en emails versturen
 • Je afmelden voor een community
 • Afmelden voor het platform

Achmea B.V. is verantwoordelijk

doejemee.nl is een initiatief van De Friesland en De Friesland is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van je persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij je gegevens en met wie delen wij die?

Jij bepaalt zelf welke gegevens je deelt. De regels omtrent het delen van gegevens uit de verschillende soorten communities op doejemee.nl staat beschreven in deze spelregels.

Hoe zorgen wij dat je gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website is goed beveiligd. En wij nemen regelmatig maatregelen om misbruik van je gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met je gegevens.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Profielgegevens van leden die langer dan drie jaar inactief zijn worden geschoond. De bijbehorende content wordt daarna anoniem getoond.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je rechten

Je rechten zijn goed geregeld. Je mag:

 • je gegevens bij ons opvragen (recht op inzage).
 • je gegevens laten veranderen als die niet kloppen (recht op rectificatie).
 • je gegevens laten verwijderen (recht op wissen van gegevens).
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens (recht op beperking van de verwerking).
 • je toestemming stoppen.
  • gaf je ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer intrekken. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • je gegevens overdragen (zgn. dataportabiliteit).
  • Het gaat hier om je gegevens die je aan ons hebt gegeven met jouw toestemming. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
 • bezwaar maken tegen gebruik van jouw gegevens (recht van bezwaar) .
  • bijvoorbeeld als het niet eens bent met de wijze waarop wij gebruik maken van je gegevens.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten

Stuur ons een brief of mail via naar hallo@doejemee.nl. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek.

De Friesland
T.a.v. het Competence Center Innovatie
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de privacymanager van Achmea. Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl.

Of stuur een brief aan:

Achmea B.V.
T.a.v. de privacymanager
Risk & Compliance
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 4 januari 2021.