Deel deze blog

Introductie Powerteam Werk en Privé

Regie op werk en privé

Werkgevers zijn zeer betrokken bij het welzijn van hun medewerkers, 93% van de werkgevers helpen de medewerkers wanneer zij constateren dat er financiële problemen zijn. Maar doen we wel het goede? En kan de werkgever een bijdrage leveren in het voorkomen van financiële problemen bij medewerkers? Samen gaan we een toolbox maken voor werkgevers die geconfronteerd worden met personeel die (tijdelijk) geen balans hebben tussen werk en privé.

Helpt u mee het ziekteverzuim van organisaties, als gevolg van personeel die geen grip meer hebben op de balans tussen werk en privé, te verlagen? Dit doen we door samen met andere betrokken organisaties direct toepasbare middelen te ontwikkelen voor vroegtijdige signaleren, in gesprek gaan en eventueel om de medewerker te helpen.

Interessante feiten

62% van de werkgevers krijgt te maken met personeel met schulden.

De gemiddelde kosten voor de werknemer met schulden bedraagt ongeveer € 13.000,00.
bestaande uit:

  • ziekteverzuim toename van 7 dagen
  • productiviteitsafname van 20%
  • verwerking van een loonbeslag, 3 uren

Tenslotte brengt een medewerker met schulden nog een extra risico’s met zich mee zoals mogelijke fraude, diefstal en chan

Deel deze blog
Anonymous

Voordat je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.